Day dream

#
#
#
#
#
#
#
#
#

5/21

photographer CURTIS XIN PAN
makeup artist YAO YAO
model SHERRY QIU
retoucher JINGWEI LI
wardrobe stylist YUQING LIN
photo assistant REX ZHENG