FLOWER

photographer: Alina Sushentseva  | IG@sushka_13

model: Valeria Marteva  | IG@lermartev

stylist: Nina Atiskova | IG@ninzeee

makeup: Valeria Zernova | IG@valeriazernova_mua

hair stylist: Nadezhda Kazantseva | IG@zabolotskaya.nadezhda

designer: Ekaterina Loginenko | IG@loginenko_official