Étude

“Make your lives a masterpiece, you only get one canvas.”
E.A. Bucchianeri

photographer: Irena Khovanets | IG@mademoiselle.re

model: Volodymyr Skrypnyk | IG@volodymyrskrypnyk

agency: Embassy Models | IG@embassymodels

makeup: Irina Smirnova | IG@irina_smirnova88

hair: Anastasia Chornogorets | IG@nasti_cho

designer: Patrycja Segedyn | IG@pat.sege