DZHAV STORE

photographer: Katya Barysheva | IG@katybarysheva

makeup: Oksana Laskina | IG@laskinao

model: Ksenia Khasikova | IG@ksenia_khasikova

wardrobe stylist: Dzhavgarat Aydieva | IG@dzhavvv

assistant: Dmitry Spiridonov | IG@spiriscope

CLOTHES
 

outfit: DZHAV STORE @dzhav_store